CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Trang sức Aboli cam kết chất lượng của sản phẩm sản xuất và chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành và sửa chữa theo yêu cầu đối với các sản phẩm của Aboli.

1. Trang sức Aboli bảo hành trọn đời sản phẩm:

 • Bảo hành sản phẩm theo Dịch vụ yêu cầu (miễn phí hoặc tính phí):
 • Sửa chữa size nhẫn
 • Sửa chữa yêu cầu độ dài của sản phẩm (lắc tay, lắc chân, dây chuyền)
 • Sửa chữa móc phụ
 • Hình khắc

Dịch vụ miễn phí:

 • Chỉnh sửa nhẫn trong 3 size
 • Cắt dây, nối móc phụ dưới 5 cm
 • Áp dụng Khắc – hàng order: sản phẩm trẻ con, đồ đôi, miễn phí khắc tối đa 3 kí tự (trên 1 mặt, kí tự chữ hoặc số)

➤ Dịch vụ tính phí:

 • Khắc theo yêu cầu (trừ các trường hợp được miễn phí nêu trên)
 • Xi bạc, vàng
 • Thay đổi kích thước (trừ hợp hợp miễn phí trên)
 • Hàn, mài

2. Bảo hành sản phẩm:

 • Đánh sáng, đánh bóng
 • Thay đá CZ, trai tổng hợp. Đối với các nguyên liệu đặc biệt: được thay miễn phí nếu nguyên liệu còn tại xưởng, tính phí nếu phải sử dụng nguyên liệu khác.
 • Hàn đứt gãy
 • Sơn đen (không khắc lại)
 • Móc khoá, móc khuyên
 • Hình khắc – sơn đen, mờ được bảo hành miễn phí 6 tháng (bạc), miễn phí 3 tháng (vàng)

3. Các trường hợp từ chối bảo hành:

 • Sai thông tin khách hàng, sản phẩm.
 • Các trường hợp xi đối với các sản phẩm không phải của Aboli sản xuất và chế tác.
 • Sản phẩm hư hỏng nặng (Ví dụ: Các dây bị đứt, nát; Nhẫn, khuyên tai bị biến dạng).
 • Sản phẩm đã qua sửa chữa ở nơi khác.
 • Hình khắc bị mờ do đánh bóng.
 • Sản phẩm bị mất 1 phần (Ví dụ: mất chân khuyên, dây bị đứt nhiều đoạn – một số đoạn bị mất, mất các chi tiết phụ (hoa, bi …).